• ساعت : ۱۷:۳۱:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۴۸۲۹
    /  3
بازدید مدیریت شهری اوشان، فشم ، میگون از وضعیت مركز جامع خدمات سلامت فشم
تجهیز درمانگاه ازجمله دغدغه مندی های مدیریت شهری


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم،میگون؛ اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری به همراه خانم  دکتر علی عسگری مسئول مرکز جامع خدمات سلامت فشم از محل این مرکز بازدید کردند و در جریان مشکلات آن قرار گرفتند.
در این بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری قول مساعدت در ساخت اتاقک برای ژنراتور برق اضطرای و ساماندهی کلی مشکلات درمانگاه به جهت آسایش شهروندان محترم هنگام مراجعه را دادند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0