• ساعت : ۱۵:۳۸:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
  • کد خبر : ۴۹۶۶
    /  6
بازدید شهردار اوشان فشم میگون از پروژه های عمرانی
مهندس رضا ریاحی شهردار جهادی به همراه مهندسین و کارشناسان شهرداری از روند اجرای پروژه های شهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اوشان،فشم،میگون، در این بازدیدهای میدانی که بطور مستمر صورت می پذیرد ، مهندس رضا ریاحی ضمن اظهار خرسندی از روند اجرای مطلوب این پروژه که جهت تسهیل و بهبود در عبور و مرور شهروندان و از تکمیل و بهره برداری آن در آینده نزدیک خبر داد.
وی در ادامه افزود: اکثر پروژه های عمرانی در حال اجرا با نظارت دقیق و کیفیت مطلوب قبل از برنامه زمانبندی به اتمام رسیده و قابل بهره برداری می باشد.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0