• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
  • کد خبر : ۵۷۶۹
    /  4
جلسه بررسی طرح های سرمایه گذاری منطقه درازچال فشم و سپیدكمرچال میگون
با هدف افزایش سرانه های فضای سبز و ایجاد ظرفیت های گردشگری

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان،فشم،میگون؛ با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، کارشناس منابع طبیعی، مدیر انجام مطالعات بازنگری و بروز رسانی کتابچه های طرح مدیریت بهره وری دراز چال و سپید کمرچال و نمایندگانی از شرکت های سرمایه گذار در سالن جلسات شورا برگزار شد.

گزارش کار توسط مدیر انجام مطالعات جهت ارائه به کمیته جنگل، اعلام نیاز های سرمایه گذار در دفترچه جدید و پیگیری نقشه قطعی از اداره کل منابع طبیعی استان از مباحث مهم جلسه بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0