جمعه, 2 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۰:۵۴:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ 
  • کد خبر : ۴۶۳۸
انتخاب محمود رضا صالحی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون
محمود رضا صالحی،سكاندارسومین سال از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اوشان،فشم،میگون

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون؛ بعد از گذشت حدود دو سال از عمر پنجمین  دوره شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون و برگزاری انتخابات داخلی در شورای اسلامی شهر،این بار محمود رضا صالحی ریاست پنجمین دوره از سومین سال شورای اسلامی شهر اوشان،فشم،میگون را بر عهده گرفت.
در این انتخابات شکراله حاتم اوشانی  بعنوان نایب رئیس  ابقاء گردید.
همچنین از زحمات بی دریغ مجید آقا محسنی و وحید خانی اوشانی تقدیر شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0