• ساعت : ۲۳:۴۵:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 
  • کد خبر : ۴۹۸۵
    /  4
توسعه جنگل كاری و ایجاد درآمد پایدار برای اوشان فشم میگون

به گزارش روابط عمومی، توسعه طرح جنگل کاری و طرح های عمرانی به منظور ایجاد درآمد پایدار و اشتغال زایی از جمله مهم ترین مباحث مطروحه در این نشست بود.

بنابراین گزارش، مقرر شد این جلسات تداوم داشته باشد و زمین های دیگری نیز در سطح منطقه به بررسی گذاشته شد و قرار بر این شد توسط کارشناسان ارزیابی صورت بگیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0