شهرداری

سیدمحمدرضا شهبازی،  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت است. وی مسئولیت هایی از جمله سرپرست شهرداری، معاونت فرهنگی اجتماعی، مسئول روابط عمومی، مسئول انفورماتیک، عضویت در کمیسیون های درآمد و مدیریت بحران و ... در شهرداری چهاردانگه و مسئول بازرسی شهرداری اوشان فشم میگون را در سوابق کاری خود دارد.

سیدمحمدرضا شهبازی
ادامه...

اعضای شورا

44.jpg

فرزاد آقا محسنی - رئیس شورا

2.jpg

رحمت اله سلیمانی-نایب رئیس

5.jpg

رضا کربلایی - عضو شورا

4.jpg

محسن ایوبی- عضو شورا

3.jpg

قاسم صفر-عضو شورا

ادامه...

مسئول مالی

منصور عزیزی  

منصور عزیزی
ادامه...

مسئول خدمات شهری

کامیار شعبانی 

ادامه...

مسئول واحد عمرانی

محمد رضا داورپناه 

محمد رضا داورپناه
ادامه...آرشیو تصاویر6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0