• تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ 
next    /  3 prev
بازدید مسئول جدید عمران از پروژه های سطح شهر

داورپناه مسئول عمران شهرداری اوشان فشم میگون در دومین روز کاری خود به بازدید از پروژه های عمرانی در سطح شهر پرداخت. ساختمان زورخانه فشم و دیوار رینگ خروجی بهشت رضوان از جمله نقاطی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0