• تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ 
📌اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

*قسمت چهارم*

📌اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

مروری بر مجموعه رفتار های پسندیده 

✅روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان فشم میگون

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0