• تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 
next    /  4 prev
گزارش تصویری/اقدامات خدمات شهری

تعویض پرچم، لایروبی جداول نهر، پاکسازی و رفت و روب، جمع آوری نخاله های ساختمانی و... توسط خدمات شهری شهرداری در دستور کار واحد های زیباسازی و کلیه مسئولین نواحی شهری اوشان فشم میگون قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0