• ساعت : ۲۱:۱۳:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ 
  • کد خبر : ۴۹۴۶
مزایده عمومی استخر فشم و باشگاه بدنسازی اوشان

<p>نوبت اول - شهرداری اوشان،فشم، میگون در نظر داردبه استناد مجوز های شماره 99/05/6-02/266/2 و 98/05/06-02/190/2شورای اسلامی شهر و نظریه های کارشناسی شماره98-224و99/07-1 نسبت به نسبت به مزایده عمومی باشگاه بدنسازی اوشان و مزایده عمومی مجموعه ورزشی استخر فشم&nbsp;به شرح تصویر فوق اقدام نماید.</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0