دوشنبه, 1 مهر 1398
پورتال شورای اسلامی

اخبار
کد خبر : ۴۶۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
۹:۱۲:۳۹
جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد
کد خبر : ۴۶۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
۸:۴۹:۵۲
کد خبر : ۴۶۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ 
۱۰:۵۴:۱۶
محمود رضا صالحی،سكاندارسومین سال از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اوشان،فشم،میگون
کد خبر : ۴۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 
۹:۲۱:۴۲
یازدهمین جلسه کمیسیون اداری مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد

اعضای شورای شهر

5.0.4.0
V5.0.4.0