پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


کد خبر : ۴۸۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
۱۰:۹:۳۹
طرح ممیزی میگون، تخلفات ابنیه و ماده 100 از مهمترین محور های جلسه
کد خبر : ۴۸۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
۱۲:۴:۵۳
ساماندهی پارک ماشین های سنگین درسطح شهر
کد خبر : ۴۸۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
۹:۴۷:۱۶
بررسی تمهیداتی درخصوص ایمن سازی محل حادثه
کد خبر : ۴۸۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
۹:۵۲:۲۳
مدیریت شهری از اماکن ورزشی سطح شهر بازدید به عمل آوردند.
کد خبر : ۴۸۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
۱۲:۷:۳۰
تجهیز درمانگاه ازجمله دغدغه مندی های مدیریت شهری
کد خبر : ۴۸۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
۹:۱۶:۹
این پویش می تواند در پیشگیری و مواجه با کوید19 و سلامت خانواده موثر واقع شود
کد خبر : ۴۸۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
۹:۴۰:۲۶
مدفون شدن تعدای خودرو در گل و لای بر اثر بارش باران
کد خبر : ۴۸۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
۹:۴۳:۱
حضور به موقع شهرداری باعث تسریع در بازگشایی شد


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0