سه‌شنبه, 21 آبان 1398
پورتال شورای اسلامی

اخبار
کد خبر : ۴۷۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ 
۹:۳۳:۱۴
سیزدهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد
کد خبر : ۴۷۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
۱۰:۶:۶
جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد

اعضای شورای شهر

5.0.4.0
V5.0.4.0