جمعه, 3 خرداد 1398
پورتال شورای اسلامی

اخبار
کد خبر : ۴۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
۱۰:۱۲:۴۰
دکتر محسنی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودبارقصران گزارش دوره پنجم شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان،فشم، میگون را ارائه کرد
کد خبر : ۴۴۸۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ 
۱۲:۴۷:۵۵
دهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل ترافیک شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد
کد خبر : ۴۴۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ 
۹:۴۵:۱۷
چهاردهمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد
کد خبر : ۴۴۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ 
۸:۱:۲۳
ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد
کد خبر : ۴۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ 
۱۳:۲۰:۲۶
دکتر محسنی سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودبارقصران خواهد بود
کد خبر : ۴۴۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
۱۲:۲۶:۳۵
نهمین جلسه كمیسیون اداری و مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون برگزار شد

اعضای شورای شهر
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>رئیس شورای اسلامی شهر :آقای مجید آقامحسنی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای شکرالله حاتمی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای محمودرضا صالحی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای وحید خانی اوشانی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای امیر عباسی</div>

5.0.4.0
V5.0.4.0